Hus med ny teknik

På senare tid har man skapat ytterligare ett begrepp som har blivit en direkt koppling till hustillverkning: klimatsmarta hus.

Klimatsmarta hus är idag synonyma med en del komponenter. Det kan röra sig om konstruktionslösningar eller användning av energisnåla produkter som leder till mycket lägre kostnader men med behållen hög standard.

Som hustillverkare har A-hus lyckats med att integrera ny teknik i byggda hus. Idag är det en självklarhet att bygga hus där uppvärmning sker med hjälp av frånluftvärmepumpar med hög prestanda eller bergvärme. En begränsning på effekten på värmepumpen görs genom anpassade pumpar och den kallas för BBR 19-kravet. Allt detta görs för att klara gällande lagkrav.

Självklart är ägarens eget bidrag en stor del av själva begreppet klimatsmart hus. Då gäller det användning av bl. a. lågenergilampor eller mer modernt LED lampor som minskar hela energiförbrukningen avsevärt. Användning av vitvaror tillhörande så kallad klass A kan också bidra till en minskning av elförbrukning.

Användning av solceller, teknik som sprider sig alltmer har lett till en ny produkt kallad A-hus Bright Living vilket är det enda trähus som använder solceller som standard. Själva principen ligger i att ett sådant hus genererar mer energi på ett år än det förbrukar.