Byggvaror

Stugor, förråd och staket i trä

Med miljön i tankarna har Jabo ägnat mycket tid med att arbeta aktivt miljömässigt.

För att gynna naturen och miljön tillämpar Jabo adekvata processer, använder sig av rätt material, skapar förutsättningar och kommer med rätt information vad det gäller skötsel av deras produkter för en förlängning av livslängden på produkterna.

Det naturliga materialet trä är ett levande material och just i detta ligger en del tjusning. För det kan användas i det naturliga tillståndet, för dem som gillas dess textur och färg eller så kan man behandla träets yta med medel som olja eller färg.

Jabo tillverkar artiklar som är tryckimpregnerade vilket förlänger livet på produkter, vare sig stugor, förråd, friggebodar eller staket och grindar. Detta alternativ är miljöanpassat, en mycket bättre ersättning till de mer traditionella impregneringarna. I samma utsträckning ger Jabo råd till kunder att underhålla sina inköpta produkter genom konstant målningsbehandling.

Är man miljöinriktad och har en höjd miljömedvetenhet då ger Jabo möjligheten till kunder att söka sig efter vissa symboler på sina produkter som garanterar miljövänliga och standardbaserade sådana. PEFC symbolen – Programme for the Endorsement of Forest Certification – är en symbol som kommer från en organisation för utvärdering av nationella skogsstandarder och den agerar för ett uthålligt skogsbruk. En annan symbol som kommer från FSC – Forest Stewardship Council – en organisation som också verkar för uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk följer Jabos produkter.